Image
Učitavanje

ŽUPNI CARITAS

Župni caritas koorodiniraju članovi odbora za karitativnu djelatnost unutar župnog pastoralnog vijeća. Caritas je usmjeren na pokazivanje one djelatne kršćanske ljubavi ljudima u potrebi na što želi potaknuti sve župljane. Djeluje po smjernicama članova odbora za karitativnu djelatnost, kao i na inicijativu nekog od župljanina. Caritas sudjeluje kako u župnim, tako i u nadbiskupijskim akcijama Caritasa. Prikuplja se pomoć u hrani (najviše krumpir i luk) za Pučku kuhinju u Slavonskom Brodu, u vrijeme došašća i korizme namirnice i higijenske potrepštine za potrebite u župi. Nadalje sudjeluje se u akciji „Sto kubika toplih iskrica“ kojom Caritas slavonskobrodskih dekanata prikuplja ogrjev (drva) za potrebite; isto tako i u akciji „Jedan novčić – zalog za našu budućnost“ kojom se prikupljaju sredstva za nadbiskupijsku zakladu za pomoć učenicima i studentima. Lijep je bio i odaziv župljana kad se prikupljalo hranu i higijenske potrepštine za stradale u potresu, kao i za samostan karmelićanki. ' U došašću župni caritas potiče i na sudjelovanje u akciji za Marijine obroke, a potiče i na angažman za misije općenito. '