Image
Učitavanje

EKONOMSKO I PASTORALNO VIJEĆE

Župno ekonomsko i pastoralno vijeće u župnoj zajednici strukture su suodgovornosti. Pastoralno vijeće za svrhu ima unaprijediti pastoralnu djelatnost župe, dok ekonomsko vijeće za svrhu ima pomagati župniku u namicanju potrebnih materijalnih sredstava te u upravljanju župnim vremenitim dobrima (usp. Izjave i odluke Druge biskupijske sinode đakovačke i srijemske, br. 573). Oba vijeća imaju savjetodavnu ulogu.

Unutar Župnog pastoralnog vijeća djeluju tri odbora: 1. Odbor za naviještanje, 2. Odbor za liturgijski i molitveni život, i 3. Odbor za karitativnu djelatnost. Članovi pastoralnog vijeća su u jednom od ova tri odbora, a pridonose i radu ostalih odbora unutar župnog vijeća. Postojanje pastoralnog vijeća u župama Đakovačke i Srijemske biskupije postalo je obvezatnim odlukom dijecezanskog biskupa još 1988. godine, a postojanje ekonomskog vijeća obvezatno je za svaku župu prema odredi Zakonika kanonskoga prava (ZKP, kan. 537).