Image
Učitavanje

KATEHETSKE SKUPINE

Kateheza je crkveno služenje vjeri čovjeka, koji je otvoren djelovanju Duha Svetoga… te se temelji nužno na uvođenju, produbljenju i osvješćivanju čovjeka u vjeri, kako navode Izjave i odluke Druge biskupijske sinode đakovačke i srijemske (br. 121). Iste Izjave navode kako od dobnih katehetskih skupina svakako treba zadržati prvopričesničku i potvrđeničku skupinu. Pojedine dobne skupine, što valja podupirati, mogu izrasti u katehetsku skupinu po modelu „interesne“ skupine (br. 128).

Župni katehetski plan oblikuje i župnu katehezu organizira župnik, kao prvi i odgovorni kateheta, u suradnji s odborom za naviještanje, kao pododborom župnog pastoralnog vijeća (br. 131).

Župniku u katehezi pomaže vjeroučiteljica Mirjana Čretni, koja vodi prvopričesničku skupinu u Ruščici.